Convents volledig logo samen 3
Overlijden melden? 011 422 832

Voorzorg

We merken dat steeds meer mensen hun eigen uitvaart vooraf willen besproken en geregeld hebben. 

Je laatste wens / wilsbeschikking vast leggen geeft rust en zekerheid voor jezelf en je nabestaanden. Een wilsbeschikking is wettelijk bindend en mag u opstellen zonder tussenkomst van een notaris.

Je kan dit doen om je nabestaanden te ontlasten van de verschillende beslissingen tijdens de rouw. Of om gewoon jouw uitvaart volgens jouw wensen te laten plaats vinden. 

U kan ervoor kiezen de uitvaart enkel in grote lijnen vast te leggen maar alles kan ook tot in detail besproken worden. De manier van opbaren, begraven of crematie, jouw persoonlijke of kerkelijke dienst tot allerhande drukwerk, rouwartikelen en zelfs bloemen. Onze uitvaartconsulenten overlopen met u elke optie. Zo krijgt u, geheel vrijblijvend, een beter beeld van de mogelijkheden en de kosten die daarbij horen. Samen leggen we dan alles vast in een digitaal dossier, dat jij op elk moment kan aanpassen, aanvullen en bijsturen. 

We maken dan ook samen de documenten klaar die je kan indienen bij de gemeente waar je woont als je “laatste wilsbeschikking”. Dit garandeert dat jouw laatste wensen zullen uitgevoerd worden, ook al kiezen je nabestaanden achteraf voor een ander uitvaartcentrum. 

Pluis 02